LEXX Group

LEXX Group je komplexní komunikační skupina v České republice, založená v roce 2001, která pokrývá všechny obory marketingové komunikace – klasickou reklamu, Customer Relationship Management, Direct Marketing, internetové stránky, multimediální projekty, reklamu a internetové poradenství, PR, vztahy s veřejnými institucemi, tvorbu nových značek, firemní a obalový design, Brand Identity design, akce k podpoře prodeje, merchandising, trade marketing, grafický design a produkci tiskových a reklamních materiálů, letáků aj.

Našimi hlavními klienty jsou farmaceutické a chemické společnosti, banky a firmy z IT a herního segmentu. Malými klienty jsou také například lékárny, jejichž jsme dodavateli.

LEXX Group is complex communication company in Czech Republic since 2001, which covers all marketing communications resorts – classical advertisement, customer relationship management, direct marketing, web presentations, multimedia projects, advertisement and Internet consulting, PR, relations with public organizations, a brand-new mark design, corporate and packaging design, brand identity design, sales support events, merchandising, trade marketing, graphical design and printing, handout and advertising materials production etc.

Our main clients are companies from pharma, chemical, banking, IT and game segments. Small clients are for instance pharmacies as well. We are pharmacies supplier.